Rajant Corporation -תקשורת MESH שמרפאה את עצמה

Rajant Corporation -תקשורת MESH שמרפאה את עצמה

החברה הוקמה בעיקר לאחר אסון התאומים בו קרסה למעשה התקשורת ואמצעי הקשר כתוצאה מפגיעת המטוסים. הובן כי יש צורך לאפשר קשר רציף והעברת מידע בין הכוחות הפועלים גם כאשר התמסורת הראשית קורסת.

חברת RAJANT האמריקאית מפתחת מוצרים ליישומים צבאיים בעיקר בטכנולוגיית MESH דינמי המתבצעת בשכבה השלישית של הפרוטוקול (Layer3). בכך ניתן לשרשר כמות אדירה של מכשירים אחד לשני באופן אלחוטי ללא הנחתה משמעותית בקצב העברת הנתונים. כל חיל , רכב , מסוק להם יח' אלחוטית של RAJANT , יכולים להצטרף אל הרשת באופן אוטומטי (אם עמדו בתנאי הסף : הצפנה ועוד..) , ובאותו רגע הם חלק מהרשת כאשר כל נק' הנה מקמ"ש התורם לאיכות הרשת כולה. שרידות גבוהה מאוד , הצפנות עפ"י דרישות צבאיות , Self Healing – ריפוי עצמי של הרשת. העברת וידיאו , טלפוניה ומידע על גבי אותה הרשת ללא פגיעה באיכות של אחד המרכיבים. בשימוש גם ביח' חילוץ , מכרות ועוד..

ניתן לקבל במגוון תדרים כולל צבאיים. חלק מהמוצרים נושאים תקן מיוחד המאפשר להם לעבוד בסביבה נפיצה וחומרים מסוכנים.

הדגם של המוצר נבחר עפ"י היישום : גודל – החל מחייל ועד מסוק וטנק , קצב העברת הנתונים וסוג המידע.

לחץ כאן על קישור לסרטון המדגים את היכולות של הטכנולוגיה.